Viri

[1] Ostoj Tuma: Kako so tiskali bone v ljubljanski ilegali leta 1942, revija Borec (20) 1969, št. 6, str. 406-409
[2] Branimir Tuma: Delovanje članov družine pok. dr. Henrika Tume v času druge svetovne vojne, tipkopis, 3 strani, ok.1979
[3] Branko Simčič: Slovenska partizanska plačilna sredstva, zal. Narodna banka Slovenije, Ljubljana 1977, str. 27 do 70
[4] Krajevni odbor Zveze delavcev in nameščencev tiskarske industrije v Ljubljani (založnik): Ilegalne grafične tehnike 1941-1945
[5] Mestni muzej: Razstava ilegalnih grafičnih tehnik v Ljubljani 1941-1945, brošura 1970, 27 strani
[6] Žiga Gorišek, Partizanski tisk v Ljubljani, diplomsko delo, Ljubljana 2009
[7] Ada Krivic (urednica): Prispevki k življenjepisu Nede Geržinič, revija Borec (37) 1985, št. 12
[8] Mira Svetina-Vlasta, Lidija Šentjurc, Ivo Svetina: Prispevki k raziskavi narodno osvobodilnega gibanja v Ljubljani v zadnjem letu okupacije, revija Borec (38) 1986, št. 2, str.117
[9] Leopoldina Mekina – prispevki za proučevanje, revija Borec (39) 1987, št. 5, 6 in 7, str. 397
[10] Milan Brezovar: Žale v Ljubljani – priča dogajanj med vojno, II. Turjaške žrtve, revija Borec (40) 1988, št. 2
[11] Lojze Tršan: Razbitje OF in partije v Ljubljani v zadnjem obdobju nemške okupacije, objava arhivskih virov, Ljubljana 1996, 145 strani. Zapisnik 21.02.1945, str. 13 do str. 70
[12] Časopis Slovenski poročevalec, leto 6, št. 24, 20.05.1945