Ostoj Tuma (1906-1972)

        Ostoj Alojzij Tuma, imenovan Stojko (Gorica, 13.10.1906 – Šapjane, 28.01.1972), je sin Henrika Tume (1858-1935) in Marije Gianola (1877-1928). Leta 1937 je poročil Andrejano Sever (1913 – 1990). Zakoncema sta se rodila sin Matija, roj. 1938, in hči Breda, roj. 1941.

        Končal je srednjo šolo v Gorici in študiral na elektro-strojnem oddelku tedanje Tehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Študija ni dokončal, z brati je ustanovil tiskarsko podjetje "Bratje Tuma" in se v njem tudi zaposlil. V podjetju je bil odgovoren za tehniko in strojno opremo.

        Ostoj Tuma je – tako kot drugi bratje – vedno občudujoče in s spoštovanjem govoril o svojih starših in bratih. Bi je ročno zelo spreten, kar mu je zelo pomagalo pri ilegalnem delu. Kot vsi njegovi bratje je bil osebno skromen, pošten in pravičen. Rad je imel živali in zemljo. Po po razpustitvi podjetja »Bratje Tuma« se je zaposlil kot državni uradnik na tedanji Direkciji za gradbeni material in končal svojo poklicno kariero kot direktor Kinematografskega podjetja Ljubljana. Umrl je za srčno kapjo, star 66 let.

        Pokopan je skupaj z ženo, ki je umrla 18 let za njim, v družinskem grobu Lajovic-Tuma na ljubljanskih Žalah.