Pozdravljeni na spletnih straneh podjetja Bratje Tuma iz Ljubljane! Naj Vas pritegne nenavadna zgodba družinskega podjetja, katerega konec je povzročila druga svetovna vojna.

Podjetje

        Podjetje »Bratje Tuma« d.z.o.z (družba z omejeno zavezo) je izšlo iz podjetja, ki sta ga leta 1929 ustanovila starejša brata Ivan in Branimir v Zagrebu in pozneje prenesla sedež v Ljubljano. Najstarejši Ivan se je leta 1936 izločil in ustanovil svoje podjetje, mlajši štirje pa so 4. decembta 1936 ustanovili svoje podjetje »Bratje Tuma« z družbeno pogodbo med Branimirjem (1904-1991), Ostojem (1906-1972), Borisom (1909-1945) in Zoranom (1912-1945). 5. marca 1937 je bilo novo podjetje vpisano v trgovski register v Ljubljani pod številko 1435.


Družbeniki podjetja in delavci leta 1935, iz katerega je pozneje izšla tvrtka »Bratje Tuma«,
sedijo od leve proti desni: bratje Ivan, Zoran, Branimir, Ostoj.
Na sliki manjka družbenik dr. Boris Tuma

        Vsi družbeniki so bili izobraženi strokovnjaki, vsi so govorili več jezikov. Tudi delo in skrbi so si znali lepo razdeliti: Branimir, ki je končal visoko komercialno šolo na Dunaju, je prevzel komercialno dejavnost, Zoran, inženir kemije in Ostoj, višji tehnik sta bila odgovorna za stroje in tehniko, dr. Boris, pravnik pa je skrbel za administracijo in poslovanje. Podjetje je vseskozi delovalo v Zeleni jami, na naslovu Pod Ježami 9, v dveh najetih poslopjih, med seboj oddaljenih okrog 100 m: »Pri Podobniku«, leta 2013 hišna številka 10 in »Pri Mausarju«, leta 2013 hišna številka 20. Slika prikazuje dvoriščno poslopje, v katerem je bila od 1937 do 1947 podjetje »Bratje Tuma«, drži se hiše ob cesti, kjer je bila nekoč gostilna »Pri Podobniku«.


Prenovljeno poslopje 2013, hišna številka Pod Ježami 10,
v katerem je bilo v letih 1937 do 1947 podjetje »Bratje Tuma«

        Iz začetnih let 1937 ali 1938 je ohranjen logotip podjetja, ki je bil v poznejših letih spremenjen, in katalog na 36 straneh, pisan v srbohrvaščini, ki vsebuje več deset naslovov za kemijsko-aromatične proizvode, eterična olja, razne esence in barve za kozmetiko. V katalogu je tudi reklama za vrečice iz »transparentnega papirja«. Le malo mlajši je drugi ohranjeni katalog, ki vsebuje najrazličnejše reklamne pisave, črte in okvirne okraske; natiskan je na deset straneh. Naštete proizvodne programe so družbeniki zadržali do likvidacije podjetja in jih uspešno tržili po vsej Jugoslaviji. Podjetje bratov Tuma je zastopalo tudi inozemske proizvode. Za temi suhoparnimi podatki se skriva zanimiva zgodba podjetja, ki se je kljub tedanji gospodarski krizi in bližajoči se svetovni vojni razvijalo zelo dinamično. Ob napadu Nemčije leta 1941 na Jugoslavijo je zaposlovalo okrog 100 delavcev. Vojna je razvoj podjetja po človeški in finančni plati povsem zavrla.

Logotip podjetja

        Po končani drugi svetovni vojni sta preostala družbenika in zakoniti zastopniki na občnem zboru 19. aprila 1947 v Ljubljani sklenili, da se tvrtka »Bratje Tuma« d.z.o.z razide in preide v likvidacijo. Likvidacija je bila vpisana v trgovski register 29. aprila 1947, za likvidatorja je bil imenovan Branimir Tuma. Iz poročila o likvidaciji z dne 28.02.1947, ki obsega sedem tipkanih strani, je razvidno, da je družba poklonila državi celotno tiskarno z vsemi stroji in predelovanje papirja v tedanji vrednosti 1.276.178,00 Din. Nadalje je družba Bratje Tuma namenila za humanitarne namene 1.000.000,00 Din, medtem ko je ostanek, v glavnem zaloge trgovskega blaga, dobroimetja pri denarnih zavodih in neizterjanih terjatev zadržala za sebe. Za tedanji in današnji čas komaj verjetna zgodba še posebej, ker so vsi družbeniki živeli in umrli v najemniških stanovanjih in niso posedovali prav nobene nepremičnine!

Na vrh