Boris Tuma (1909-1945)

        Dr. Boris Avgust Tuma (Gorica, 02.04.1909 – Turjak, 04.05.1945), z ilegalnim imenom Igor je sin Henrika Tume (1858-1935) in Marije Gianola, (1877-1928). Leta 1941, na začetku druge svetovne vojne se je poročil z zdravnico dr. Velebito Plesničar (1912-2002). Komaj štiri leta poročen je bil ustreljen na Turjaku, zapustil je sina Dušana, starega dve leti.

        Boris Tuma je leta 1926 maturiral na državni realki v Ljubljani in leta 1931 z doktoratom končal študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po študiju je opravil odvetniško pripravništvo v očetovni odvetniški pisarni in se nato v Berlinu kot zasebnik ukvarjal z mednarodno trgovino. Leta 1934 se je zaradi tuberkuloze zdravil na Golniku. Bil je soustanovitelj podjetja "Bratje Tuma", v podjetju je skrbel za administracijo in poslovanje.


Družina Tuma ob Borisovi promociji v Ljubljani, januar 1931
Od leve proti desni, v prvi vrsti sedijo: Boris, 22 let, Ana, 28 let, Ivan, 34 let. V drugi vrsti sedijo: Karmen Tuma, rojena Hreljanović, 30 let, Jaroslav, 32 let, oče Henrik, 73 let, Zoran, 19 let. V tretji vrsti stojijo: Ostoj, 25 let, Ana Lajovic, rojena Tuma, 46 let, Vid Lajovic, 14 let, Branimir, 27 let.

        Boris je bil imenovan v komisijo za ugotavljanje zločinov, ki jo je poleti 1944 imenoval in osebno vodil Vladimir Svetina-Ivo. V komisijo so bili imenovani poleg Borisa še, Silvo Šivic-Dolfe, Janko Bleiweis-Trsteniški in Anica Sotler-Dodka. Komisija je imela od junija 1944 do 12. januarja 1945 14 sej in sestankov in izdala tri proglase. Boris je imel kot član komisije za ugotavljanje zločinov v očeh policije dovolj velik greh, da ga je plačal na Turjaku z življenjem, star 36 let.

  Pokopan je na ljubljanskih Žalah med padlimi talci v drugi svetovni vojni, napis ima tudi na rodbinskem grobu Lajovic-Tuma.